Podjetje

Izjava o omejitvi odgovornosti


Gemius SA, je podjetje, registrirano na naslovu Domaniewska 48 v Varšavi, in je vpisano v Register podjetij, ki ga hrani Okrožno sodišče v glavnem mestu v Varšavi, XIII Commercial Division Registra nacionalnega sodišča pod številko KRS0000041076, kapitalski delež znaša 13.700.000, 00 PLN in uporablja davčno številko 527-22-41-358. Podjetje Gemius SA zagotavlja, da vsebina te spletne strani ni prodajna ponudba znotraj definicije Civilnega zakonika, niti ni priporočilo za tržno dostopna orodja ali platforme v spletnih trgovinah. Informacije, ki jih vsebuje spletna stran so splošnega javnega značaja.

Da bi se naročnik pridružil raziskavi Prism, mora z Gemiusom skleniti relevantni dogovor.

Stran je v celoti v lasti podjetja Gemius. Celotna stran kot tudi njeni posamezni elementi so zaščiteni z lastniškimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine v skladu z zakoni: Zakon o lastniški in sorodnih pravicah z dne 4. februar 1994 (Journal of Laws of 2006, No. 90, item 631, as amended); Zakon o zaščiti podatkovnih baz z dne 27. julij 2001 (Journal of Laws, No. 128, item. 1402, as amended); Zakon o preprečevanju nelojalne konkurence (Journal of Laws of 2003., No. 153, item 1503, as amended) in Zakon o industrijski lastnini (Journal of Laws of 2003, No. 119, item. 1117, as amended).

Uporabniki strani imajo pravico uporabljati Gemius v skladu s pravičnostjo, kot jo določa Zakon o lastniški in sorodnih pravicah (Journal of Laws of 2006, No. 90, item 631, as amended) in Zakon o zaščiti podatkovnih baz (Journal of Laws of 2001, No. 128, item. 1402, as amended).