Možnosti

Zbiranje podatkov


Enostavne meritve različnih domen Zbiranje podatkov

Zbiranje podatkov na različnih napravah

Prism zbira podatke uporabnikov spletnih strani, predvajalnikov vsebin in aplikacij.

Na razpolago so vam JavaScript in non-JavaScript rešitve, rešitve za predvajalnike vsebin, SDK-ji za iOS in Android aplikacije. Gemius svoje stranke podpira pri razvoju podatkovnih baz tudi na netipičnih platformah.

Preproste meritve različnih domen

Spletne strani ali skupine spletnih strani z več domenami so preprosto izmerjene s preprečevanjem podvajanja obiskovalcev zahvaljujoč tehnologiji, ki omogoča sleditev t.i. "third party" obiskovalcem.

Natančno sledenje obiskovalcem

Brskalnikov ID - rešitev, ki jo je razvil Gemius, zagotavlja visoko sprejemanje in nižje deleže izbrisa identifikacije obiskovalcev spletne strani. To se kaže v rezultatih, ki so natančnejši od standardnih mehanizmov piškotkov.

 

Standard zbiranja podatkov pri predvajanju in spletnih trgovinah

Prism vsebuje knjižnice, ki meritve audio in video vsebin ter aktivnosti v spletnih trgovinah olajšajo, standardizirajo in povečajo njihovo učinkovitost.

Podjetniška vrednost

Gemiusova infrastruktura zbira podatke o različnih trgih in spletnih akterjih. Naših strank ne omejujemo pri obsegu podatkov, ki jih želi zbirati.

Varnost podatkov

Podatki naših strank so zbrani in skladiščeni v varni infrastrukturi, ki je zavarovana pred napakami in udori.

Dostop do surovih podatkov

Do surovih podatkov je v Prismu mogoče dostopati s protokolom API.

gemiusTraffic podatki

V Prism je mogoče uvoziti tudi zgodovino podatkov, ki ste jih zbrali z raziskavami gemiusTraffic in gemiusAudience. Prism lahko deluje z obstoječim Traffic skriptanjem.

Poročanje

Poročanje


Prilagodljiva poročila Poročanje

Prilagodljivost

Zahvaljujoč naprednim mehanizmom vzorčenja so naša poročila prilagodljiva in stalno na razpolago z natančnimi podatki. Vzorčenje Prismu omogoča hitro generiranje poročil tudi za velik nabor podatkov.

Mehanizem vzorčenja je ustvarjen za uporabnika, ki tako dobi kar se da natančno ocenjene vrednote metrik z nizkim statističnim odstopanjem.

Samodejni nabor poročil

Gemius je pripravil obsežen nabor predpripravljenih poročil za tipične aplikacije.

Poročila po meri

Uporabnik lahko samostojno definira lastna poročila z nastavitvami, segmentacijami in metrikami po meri. Prism bo tudi zgodovinske podatke prikazal glede na novo izbrane nastavitve poročila.

Nadzor

Možnost nadzora omogoča stalno posodobljena poročila s podatki, izračunanimi na podlagi svežih informacij, ne glede na velikost in obseg analize.

 

Izbira obsega podatkov

Uporabnik lahko izbere poročila na podlagi vzorca ali na podlagi celotnih podatkov - obseg izbira sam.

Prilagodljivo obdobje poročanja

Prism izračunava podatke za poročila na dnevni bazi, uporabnik pa sam izbere obdobje poročanja, ki ga želi. Poročilo je lahko segmentirano po urah, dnevih, tednih, mesecih. Obdobje poročanja je mogoče nastaviti tudi za določene dneve v tednu.

Rezultate iz različnih obdboij je mogoče primerjati v enotnem poročilu.

Koledar dogodkov

Dogodki, ki imajo vpliv na vedenje obiskovalcev (denimo začetek kampanje na TV), so lahko označeni v projektni časovnici in prikazani v poročilih, kar informacije postavi v širši kontekst.

Segmentacija podatkov

Segmentacija podatkov


Napredna segmentacija prometa Segmentacija podatkov

Napredna segmentacija prometa

Zbrani podatki so filtrirani in segmentirani preko katerekoli izmed dimenzij v Prismu, parametrov v URL-ju ali dodatnih paramentrov, ki jih doda uporabnik. Segmente je mogoče dodatno razdeliti ali med seboj povezati. V vmesniku so dostopni trije nivoji filtriranja podatkov (posamezni dogodki, obiski, obiskovalci) in segmentacija na osnovi lijaka.

Viri prometa

Pridobivanje obiskovalcev iz različnih virov - iskalnikov, družbenih omrežij, od partnerjev in iz kampanj - je mogoče primerjati tako, da podatke segmentiramo glede na vir prometa.


Iskalnike in družbena omrežja je mogoče še dodatno preučiti tako, da pridobimo točno ime vira, njegovo domeno ali URL.

Kampanje

Sledite, kako kampanje (Adwords, prikazne kampanje, obvestilniki itd.) vplivajo na KPI vaših digitalnih produktov. Prism podpira univerzalne UTM standarde parametrov za prepoznavanje prometa iz kampanj.

Aktivnosti obiskovalcev

Prism lahko podatke segmentira glede na URL-je, ki so jih obiskovalci obiskali, glede na pogostost obiskov, dneve in ure v tednu, ko je priljubljenost strani največja, glede na priljubljene vsebine itd.

Lokacija obiskovalcev

Obiskovalce lahko segmentirate po kontinentih, državah, regijah in mestih.

Obiskovalčeva naprava

Prism prepozna tip naprave za vsakega obiskovalca (mobilni telefon, računalnik, pametna TV itd.), prav tako pa določi znamko in model. Na voljo so tudi podatki o brskalnikih, operacijskih sistemih, resolucijah zaslona, sprejemanju piškotkov, ki jih lahko uporabite pri razvoju vaših digitalnih produktov.

Parametri po meri

Podatki, ki so zbrani za analizo v Prismu, so lahko označeni z dodatnimi parametri in vrednostmi. Prism lahko razbere dodatne parametre, ki so vsebovani v sledilni kodi ali v URL-ju spletne strani. Dodatni parametri so osnova za napredno uporabo analitičnih zmožnosti, ki jih ponuja Prism.

Matrike

Matrike


Ključni indikatorji spletnega nastopa Matrike

Obsežen nabor metrik

Poročila Prism lahko vsebujejo obsežen nabor metrik, od meritev spremljanja vsebin, časa, preživetega na določenih straneh, dosega, vstopnih in izstopnih točk, odbojev, vključevanja in konverzij do prihodkov, stroškov in ROI.

Določila za matrike

Določila za matrike nam omogočajo, da poročila ne prikazujejo le absolutnih vrednosti matrik, pač pa tudi njihove odnose in povezave z večjimi segmenti podatkov (ali z vsemi podatki). Sledijo tudi spremembah v vrednostih matrik v primerjavi s preteklimi obdobji poročanja.

Prikaz rezultatov


Grafična in besedilna predstavitev podatkov Prikaz rezultatov

Personalizirano namizje

Vsak uporabnik si za projekte prilagodi nadzorno ploščo po lastnih potrebah in željah.

Grafični in tekstovni prikaz

Data is presented in a user-friendly graphical and tabular format. Multiple configurations of tabular view and chart formats are available (timeline, bars, cloud, map, tree map, top segments, area, pie-chart, tachometer, deviation).

Izvoz različnih formatov

Prism podpira izvoz rezultatov v formatih XLS, CSV, PDF in PNG.

Obveščanje o analitičnih poročilih preko e-pošte

Uporabniki Prisma lahko obveščanje o poročilih prejemate preko e-pošte po naprej določenih razporedih (dnevno, tedensko, mesečno ...) v formatih XLS, CSV, PDF ali PNG.

Upravljanje dostopa


Upravljanje pravic dostopa v večjih ekipah Upravljanje dostopa

Pravice za dostop do podatkov

Vsak uporabnik ima dostop do določenih projektov. Vsak Prism projekt vsebuje nabor podatkov, za katere lahko uporabnikom upravljate pravice do dostopa. Ekipe v velikih organizacijah tako lahko delajo z lastnimi podatki na posameznih projektih, vodje pa imajo vpogled v celotno sliko organizacije.

Nastavljanje pravice za dostop

Uporabniki imajo lahko različne pravice za dostop do funkcij, ki jih omogoča sistem (poročanje, segmentacija, nastavitve, upravljanje dostopa).