Özellikler

Veri toplama


Çoklu platformda veri toplama Veri toplama

Çoklu platformda veri toplama

Prism internet sitesi kullanıcıları, içerik oynatıcılar ve uygulamalardaki verileri toplayabilir.

JavaScript ve JavaScript dışı çözümler, yayın oynatıcı çözümleri, iOS ve Android uygulamaları için SDK’lar (yazılım geliştirme kitleri) mevcuttur. Gemius müşterilerine bütün dijital platformları için veri toplama hizmeti sunabilmektedir.

Kolay ve eksiksiz dijital platform ölçümlemesi

Üçüncü şahıs ziyaretçi takibi sayesinde, çoklu platformlarda içeriği olan siteler (pc, mobil, tablet, akıllı TV)  veya networkler, ziyaretçilerin kesişimi tespit edilerek sorunsuz ölçülebilmektedir. 

Doğru ziyaretçi takibi

Gemius’un Browser ID isimli kendi çözümü, standart çerez (cookie) mekanizmasından daha doğru okumalar yapmakta ve ziyaretçi ID’sinde yüksek kabul ve daha az silinme oranları sunmaktadır.   

Akış (stream) ve e-ticaret veri toplama standardı

Prism ses, görüntü ve online ticaretin daha kolaylaştırılmış, standartlaştırılmış ve daha verimli ölçümünü sağlayacak kütüphanelerle gelmektedir.

Kurumsal performans

Gemius altyapısı birçok farklı ülkenin gelen dijital yayıncılarından veri toplamaktadır. Müşterinin toplamak istediği veri tutarı için hiçbir sınır belirlenmemiştir.

Veri güvenliği

Müşteri verileri çok güvenli bir altyapıda toplanmakta ve depolanmaktadır.

Ham veriye erişim

Prism’in topladığı ham veriye bir API ile erişmek mümkündür.

Bu özellik, Enterprise paketinde mevcuttur.

gemiusTraffic veri paylaşımı

gemiusTraffic veya gemiusAudience araştırmasıyla toplanan verilerin geçmişi Prism’e aktarılabilir. Prism mevcut Traffic scripting ile çalışabilmektedir.

Bu özellik, Monitoring ve Enterprise paketlerinde bulunmaktadır. 

Raporlama

Raporlama


Özelleştirilebilir raporlar Raporlama

Esneklik

Anlık sonuçlara sahip oldukça esnek raporlar, ileri örnekleme mekanizması sayesinde hayata geçirilmektedir. Örnekleme, Prism’e büyük veri setleri için hızlı şekilde rapor üretme imkânı sunmaktadır.

Örnekleme mekanizması, elden geldiğince uygun ve mümkün olan en düşük istatistik sapmaya sahip metriklerinizin tahminî değerlerini elde edebilmeniz için tasarlanmıştır.

Varsayılan rapor seti

Gemius, çok kullanılan uygulamalar için önceden oluşturulmuş kapsamlı raporlama olanakları sunmaktadır.

Özeleştirilebilir raporlar

Kullanıcılar özel veri segmentasyonu ve metrik setleriyle kendilerine ait raporlar oluşturabilmektedir. Prism, yeni oluşturulmuş raporda geçmiş verilerin sonuçlarını gösterecektir. 

Takip

Takip özelliği sayesinde toplanan verinin hacmi göz önüne alınmadan, tam veri özelliği kullanılarak sürekli güncellenmiş rapor sonuçları sunulur.

Bu özellik, seçilmiş metrik ve veri segmentasyonuyla çalışmaktadır. Özellik, Monitoring ve Enterprise paketlerinde mevcuttur.

Tam veri tabanlı sonuçlar

Kullanıcı herhangi bir veri aralığında herhangi bir örneklem tabanlı rapor seçebilir ve tam veri tabanlı sonuçlar için istekte bulunabilir.

Bu özellik, Enterprise paketinde mevcuttur.

Esnek raporlama dönemleri

Prism herhangi bir büyüklükte günlük rapor sonuçlarını hesaplayabilmektedir. Raporlama dönemi saat, gün, hafta veya ay dönemi temel alınarak segmente edilebilir. Raporlama dönemi haftanın belirli günleri seçilerek kolayca filtrelenebilir.

Çeşitli raporlama dönemlerine ait sonuçlar tek bir raporda karşılaştırılabilir.

Open ve Monitoring paketlerindeki raporlama dönemi uzunluğu en fazla 184 gündür.

Takvim uygulamaları

Kullanıcı davranışları üzerinde etkisi olan olaylar (bir TV kampanyasının başlangıcı gibi) proje takvimi üzerinde işaretlenebilir ve bağlam bilgisi için raporlarda gösterilebilir. 

Veri segmentasyonu

Veri segmentasyonu


İleri trafik segmentasyonu Veri segmentasyonu

İleri trafik segmentasyonu 

Prism’de bulunan çeşitli boyutlar ile toplanan veriler filtreden geçirilerek segmente edilebilir. (URL’lerdeki parametreler, URL’lere atıfta bulunanlar veya verilerle müşteri tarafından aktarılan özel parametreler) Segmentlerin alt klasörlerine ulaşılabilir ve çaprazlama yapılabilir. Veri filtrelemenin üç seviyesi bulunmaktadır (tekil olaylar, ziyaretler, ziyaretçiler) ve ara yüzde huni segmentasyonu mevcuttur (veri toplamanın yüklenmesi esnasında buna karar verilemez).  

Trafik kaynakları 

Arama motorları, sosyal medya, performans pazarlama ve reklam kampanyaları gibi çeşitli kaynaklardan gelen ziyaretçilerin performanslarını, kendi verileriniz  ve trafik kaynağına göre filtreleyerek segment bazında karşılaştırın. 

Arama motoru ya da sosyal medya siteleri gibi trafik kaynakları, kaynağına adı, alan adı veya kesin atıfta bulunan URL’e göre daha alt klasörlere ayrılabilir. 

Kampanyalar 

Kampanyaların (Adwords, display veya bülten gibi) dijital ürününüzün temel performans göstergelerini nasıl etkilediğini takip edebilirsiniz. Prism, kampanya trafik kabulü için evrensel UTM parametrelerini desteklemektedir. 

Ziyaretçi faaliyetleri 

Prism ziyaret edilen URL, atıfta bulunulan URL, temas sıklıkları, haftanın günleri ve günün saatleri gibi verileri, özellikler ve içerik performansına ilişkin bilgi vermek için verileri, özellikle trafik kaynağı ve kampanya segmentasyonuyla ilgiliyse. segmente edebilir. 

Ziyaretçinin lokasyonu

Kullanıcı, ziyaretçileri kıta, ülke, bölge ve şehir bazında segmente edebilir. 

Ziyaretçinin kullandığı cihaz

Prism, ziyaretçinin kullandığı cihazının türünü (mobil telefon, PC, akıllı TV vs) tanıdığı gibi marka ve modelini de görebilmektedir. Tarayıcı, işletim sistemi, ekran çözünürlüğü, çerez (cookie) kabulü ve diğer özellikler gibi yazılım amaçlı teknik noktalar da mevcuttur. 

Özel parametreler 

Prism ile analiz için toplanan veriler serbest şekilde özel parametrelerle etiketlenebilir ve değerler atanabilir. Prism takip kodu, sayfa URL’i ve atıfta bulunulan URL dahilinde belirtilen özel parametreleri okuyabilir. Özel parametreler oluşturabilmek, Prism’in analitik yeteneklerinin ileri seviyede kullanılmasının temelinde bulunmaktadır. 

Metrikler

Metrikler


Anahtar performans verisi Metrikler

Yoğun metrik seti

Prism raporları içerik tüketiminden sitede geçirilen zamana, erişimden giriş ve çıkış noktalarına, çıkış oranlarından dönüşümün ölçümlenme angajmanına, gelirden gidere ve yatırımın geri dönüşüne (ROI) değişen birçok metrik kullanmaktadır.

Metrik değiştiriciler

Metrik değiştiriciler raporda sadece metriğin kesin değerini değil, buna ek olarak verinin daha büyük segmentiyle ilişkisini (veya bütün verinin)  göstermeye olanak sunmaktadır. Ayrıca, metrik değerlerdeki değişimi önceki raporlama dönemleriyle karşılaştırarak takibini sağlamaktadır. 

Sonuçların teslimi


Metinsel ve grafiksel veri sunabilme Sonuçların teslimi

Kişisel ekranlar

Her kullanıcının, her proje için özelleştirebileceği ekranlar bulunmaktadır.

Grafik ve metin verisi sunumu

Veriler grafik ve tablo formatlarında gösterilebilmektedir. Tablo formatının çeşitli konfigürasyonları (zaman çizelgesi, çubuk, bulut, harita, ağaç, en üst segmentler, saha, pasta grafik, takometre, sapma) bulunmaktadır.

Çoklu ortak veri formatlarına aktarabilme

Prism; Excel, CSV, PDF ve PNG dosya formatlarında sonuçların aktarımını desteklemektedir.

Programlanmış analitik raporların gönderilmesi

Prism kullanıcıları günlük, haftalık, aylık veya çeyrek dönemler halinde XLS, CSV, PDF veya PNG dosya formatlarında e-posta gönderebilmektedir. 

Erişim yönetimi


Büyük ekipler için erişim haklarını yönetebilme Erişim yönetimi

Veri erişim hakları

Her kullanıcı kendine tanımlanan projelere erişim hakkında sahiptir. Bütün Prism projeleri kullanıcıların çalışabileceği veri setlerini içermektedir. Bir proje, diğer projenin alt setini içerebilir. Yani, büyük kurumlardaki ekiplerin her biri kendi verileriyle çalışıp daha sonra kurumun bütün verilerini içeren bir projedeki resmin tamamını görebilir.

Özelliklere erişim hakkı

Kullanıcılar, sistemin tek veri havuzu içerisindeki fonksiyonel parçalarına (raporlama, segmentasyon, configürasyon, erişim yönetimi) farklı yetkilerle erişebilirler.  Bazı yetkiler tüm kullanıcılara tanımlarken, bazı yetkiler belli kullanıcılarla sınırlandırılabilir.