Iespējas

Datu ievākšana


Vienkārša starpdomēnu mērīšana Datu ievākšana

Multiplatformu datu ievākšana

Prism var ievākt datus par interneta lapām, video satura atskaņotājiem un aplikācijām.

Ir pieejami JavaScript un ar JavaScript nesaistīti risinājumi, straumēšanas atskaņotāju risinājumi, programmatūras izstrādes rīki (SDK) iOS un Android lietotnēm. Gemius var sniegt atbalstu klientiem, attīstot datu ievākšanas rīkus netipiskām platformām.

Vienkārša starpdomēnu mērīšana

Pateicoties trešās puses apmeklētāju uzskaitei, vairāku domēnu mājaslapas vai mājaslapu grupas var vienkārši izmērīt, izslēdzot nevēlamo lietotāju duplikāciju.

Precīza apmeklētāju uzskaite

Gemius izstrādātais Browser ID risinājums garantē augstu apmeklētāju ID akceptēšanas un zemu dzēšanas līmeni, kā rezultātā iegūtie rezultāti ir precīzāki nekā standarta sīkfailu (cookies) mehānismam.

Straumēšana un e-komercijas datu ievākšanas standarts

Prism ietilpst bibliotēkas, kas padara video, audio un e-komercijas mērījumus standartizētus, vieglus un efektīvus.

Uzņēmuma sniegums

Gemius infrastruktūra ievāc datus no dažādiem tirgiem un galvenajiem spēlētājiem internetā. Mēs nenosakām limitu datu apjomam, ko vēlas ievākt klients.

Datu drošība

Klientu dati tiek ievākti un uzglabāti ar failiem drošu infrastruktūru.

Piekļuve neapstrādātiem datiem

Ar lietojumprogrammas saskarni (API) ir iespējams piekļūt neapstrādātiem Prism ievāktajiem datiem.

Šī funkcija pieejama, izvēloties plānu „Enterprise”.

gemiusTraffic datu dalīšana

gemiusTraffic vai gemiusAudience ievākto datu vēsturi iespējams importēt uz Prism. Prism spēj darboties ar esošo Traffic skriptēšanu.

Šī funkcija pieejama, izvēloties plānus „Monitoring” un „Enterprise”.

Atskaites

Atskaites


Pielāgotas atskaites Atskaites

Elastīgums

Elastīgas atskaites ar tūlītēju rezultātu piegādi, pateicoties uzlabotam izlases veidošanas mehānismam. Izlases veidošana ļauj Prism ātri ģenerēt atskaites lielām datu kopām.

Izlases veidošanas mehānisms ir īpaši radīts, lai iegūtu pēc iespējas precīzākas rādītāju vērtības ar iespējami zemāko statistisko novirzi.

Noklusējuma atskaites kopa

Gemius piedāvā apjomīgu sākotnēji pielāgotu atskaišu kopu tipiskajām lietotnēm. 

Pielāgotas atskaites

Lietotāji var veidot paši savas atskaites ar pielāgotu datu segmentāciju un rādītāju klāstu. Prism uzrādīs datu vēstures rezultātus jaunizveidotā atskaitē.

Monitorings

Monitoringa funkcija piedāvā pastāvīgi atjauninātus atskaišu rezultātus, kas aprēķināti, izmantojot pilnu datu klāstu, neatkarīgi no ievākto datu apjoma.

Šī funkcija darbojas ar izvēlētajiem rādītājiem un datu segmentiem. Pieejama, izvēloties plānus „Monitoring” un „Enterprise”.

 

Rezultāti, izmantojot pilnu datu klāstu

Lietotājs var izvēlēties jebkuru atskaiti pēc parauga un pasūtīt pilnu datu klāsta rezultātu saņemšanu jebkuram datu daudzumam.

Šī funkcija pieejama, izvēloties plānu „Enterprise”

Elastīgi atskaišu periodi

Prism aprēķina atskaišu rezultātus dažāda garuma periodiem. Atskaišu periodus var segmentēt pēc stundām, dienām, nedēļām vai mēnešiem. Atskaišu periodu var arī viegli filtrēt, lai tas ietvertu datus par īpaši izvēlētām nedēļas dienām. Rezultātus par vairākiem atskaišu periodiem var ērti salīdzināt vienā atskaites skatā.


Atskaites perioda garums, izvēloties plānus “Open” un “Monitoring”, nevar pārsniegt 184 dienas.

Kalendāra notikumi

Notikumus, kas ietekmē apmeklētāju uzvedību (piemēram, TV kampaņas sākums) var atzīmēt projekta laika joslā un parādīt atskaitēs kā konteksta informāciju.

Datu segmentācija

Datu segmentācija


Detalizēta datu plūsmas segmentācija Datu segmentācija

Detalizēta datu plūsmas segmentācija

Ievāktos datus iespējams filtrēt un segmentēt ar jebkuru no Prism pieejamajām daudzajām dimensijām, URL parametriem un referāļu URL vai pielāgotiem parametriem, kas iegūti vadoties pēc klientu datiem.

Segmentus var apskatīt detalizēti un savstarpēji krustot. Interfeisā pieejami trīs datu filtrēšanas līmeņi (atsevišķu notikumu, apmeklējumu, apmeklētāju) un apmeklētāju darbību segmentācija (netiek izlemts datu kopas instalēšanas laikā).

Plūsmas avoti

Salīdzini, cik efektīva ir apmeklētāju piesaiste no dažādiem avotiem – meklētājprogrammām, sociālajiem tīkliem, partnermārketinga programmām un kampaņām, segmentējot datus pēc datu plūsmas avotiem un salīdzinot, kā apmeklētāji uzvedas katrā segmentā. 

Datu plūsmas avotus, piemēram, meklētājprogrammas vai sociālos tīklus var tālāk detalizēt līdz avota, domēna vai referāļu URL nosaukumam.

Kampaņas

Izseko, kā kampaņas (Adwords, display, jaunumu vēstules u.c.) ietekmē tava produkta veiktspējas rādītājus (KPIs jeb Key Performance Indicators). Prism atbalsta universālus UTM parametrus kampaņu plūsmas atpazīšanai.

 

Lietotāju aktivitāte

Prism spēj segmentēt datus pēc apmeklētajiem URL, referāļu URL, kontaktu biežuma, nedēļas dienām un dienas stundām, lai nodrošinātu informāciju par funkcijām un satura sniegumu, īpaši saistībā ar datu plūsmas avotu un kampaņu segmentāciju.

Lietotāju atrašanās vieta

Lietotājus iespējams segmentēt pēc kontinenta, valsts, reģiona un pilsētas.  

Lietotāja ierīce

Prism zina, kāda veida ierīci (viedtālrunis, dators, smart TV u.c.) izmanto apmeklētājs, kā arī to, kāda ražotāja ierīce un modelis tas ir. Izstrādātāju nolūkam ir pieejama arī cita tehniskā specifikācija, tajā skaitā dati par interneta pārlūkiem, operētājsistēmām, ekrāna izšķirtspēju, sīkdatņu pieņemšanas koeficientu u.c.

Pielāgoti parametri

Prism ievāktos datus analīzei var viegli marķēt ar pielāgotiem parametriem un tiem piešķirtām vērtībām. Prism spēj nolasīt pielāgotus parametrus, kas ievadīti ar izsekošanas kodu, vietnes URL vai referāļu URL. Pielāgotu parametru piešķiršana ir Prism analītisko iespēju detalizētas izmantošanas pamatā.

Rādītāji

Rādītāji


Veiktspējas rādītājs (KPI) Rādītāji

Plašs rādītāju klāsts

Prism atskaitēs var ietvert plašu rādītāju kopumu, sākot ar mērījumiem par satura patēriņu, lapā patērēto laiku, sasniedzamību, ieejas un izejas punktiem, atlēcienu līmeni līdz pat konversijas, ieņēmumu un investīciju atdeves (ROI) mērījumiem.

Rādītāju modifikatori

Rādītāju modifikatori ļauj atskaitēs parādīt ne tikai rādītāju absolūto vērtību, bet arī tās saistību ar lielākiem datu segmentiem (vai visiem datiem) un uzskaitīt rādītāju vērtību izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo atskaites periodu.

Datu piegāde


Datu prezentācija grafiskā un teksta veidā Datu piegāde

Personalizēts administratora panelis

Katram lietotājam ir savs personalizētais administratora panelis katram projektam.

Datu prezentācija grafiskā un teksta veidā

Dati tiek pasniegti lietotājam draudzīgā grafiku un tabulu formātā. Tabulas un grafikus iespējams konfigurēt dažādos veidos (laika grafiks, stabiņi, mākonis, karte, top segmenti, apļa diagrammas, tahometrs u.c.).

Datu eksportēšana dažādos failu formātos

Prism datus iespējams eksportēt XLS, CSV, PDF vai PNG failu formātos.

Analītiskās atskaites par konkrētu periodu

Prism lietotājs var iestatīt un saņemt e-pastus ar dienas, nedēļas, mēneša vai ceturkšņa atskaišu rezultātiem XLS, CSV, PDF vai PNG failu formātos.

Piekļuves tiesības


Pārvaldi piekļuves tiesības lielām komandām Piekļuves tiesības

Dati – piekļuves tiesības

Katram lietotājam ir piekļuve noteikta veida projektiem. Katrs Prism projekts ietver datu kopumu, ar ko lietotājs ir tiesīgs strādāt. Projektā iespējams izveidot arī apakšgrupu, tādējādi ar datiem var strādāt arī lielas organizācijas. Tikmēr pilna aina būs redzama projektā, kas satur visus organizācijas datus.

Funkcijas – piekļuves tiesības

Lietotājiem var būt dažādas pieejas tiesības funkcionālajām sistēmas daļām vienā datu kopumā (atskaites, segmentācija, konfigurācija, piekļuves vadība).